เอกสารกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

21 กุมภาพันธ์ 2021 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ครั้งที่ 6/2564
9 กุมภาพันธ์ 2021 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2564
24 มกราคม 2021 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2564
13 มกราคม 2021 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2564
5 มกราคม 2021 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2564
2 มกราคม 2021 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564
25 ธันวาคม 2020 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ครั้งที่ 12/2563
26 ตุลาคม 2020 การประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพังงา ระดับเครือข่ายอำเภอ (PHEOC Phang nga) ครั้งที่ 1/2564
29 กันยายน 2020 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ครั้งที่ 11/2563
3 กันยายน 2020 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ครั้งที่ 10/2563