รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ COVID – 19 จังหวัดพังงา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมภูผา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ มธุรส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วยกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ COVID–19 จังหวัดพังงา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน จากการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงการตั้งด่านตรวจตามอำเภอที่เป็นหน้าด่านและมีแนวเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด และสกัดกั้นการลักลอบเดินทางข้ามจังหวัดของแรงงานต่างด้าว ประกอบกับการประเมินสถานการณ์ในภาพรวมแล้วโดยพบว่าในหลายจังหวัด ก็เริ่มมีการผ่อนคลายการตรวจคัดกรองการเดินทางของประชาชนเช่นเดียวกัน ดังนั้นที่ประชุมจึงได้เตรียมออกคำสั่งจังหวัดพังงาให้ยกเลิกด่านตรวจคัดกรองทั้งหมด คงไว้เฉพาะด่านความมั่นคงเท่านั้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เน้นการตรวจแบบเข้าถึงทุกหมู่บ้านด้วยวิธีเคาะประตูบ้าน การเฝ้าระวังในหมู่บ้านและชุมชนเป็นหลัก ส่วนมาตรการการปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆยังคงเช่นเดิม และให้ประชาชนระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอ ปฏิบัติตามวิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่ คือการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงต่างๆที่เป็นจุดสัมผัสร่วมกัน การเว้นระยะห่าง ดูแลเฝ้าระวังตามสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของผู้คน เช่น ตลาดสด ตลาดนัด