สถานการณ์เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดพังงา

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 ระลอกมกราคม 2565 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565

🔰 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย
🔰 ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 1 ราย

@อำเภอตะกั่วป่า 1 ราย
📌ตำบล
-ตะกั่วป่า 1 ราย

🔻รวมผู้ป่วยสะสมในจังหวัดตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม-วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 10,357ราย
-รักษาหายแล้ว 10,320 ราย
-กำลังรักษา 6 ราย
-เสียชีวิตสะสม 31 ราย

🔰ไม่มีผู้ป่วยจากต่างจังหวัด
🔰รวมผู้ป่วยรับจากต่างจังหวัดตั้งแต่วันที่
1 มกราคม – วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 11 ราย