สถานการณ์เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดพังงา

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 ระลอกมกราคม 2565 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2565
🔰 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย
🔰 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัด 2 ราย
@อำเภอตะกั่วป่า 2 ราย
📌ตำบล
-บางนายสี 1 ราย
-บางม่วง 1 ราย

🔻รวมผู้ป่วยสะสมในจังหวัดตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม-วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 จำนวน 10,370 ราย
-รักษาหายแล้ว 10,333 ราย
-กำลังรักษา 6 ราย
-เสียชีวิตสะสม 31 ราย

🔰ไม่มีผู้ป่วยจากต่างจังหวัด
🔰รวมผู้ป่วยรับจากต่างจังหวัดตั้งแต่วันที่
1 มกราคม – วันที่ 16 กรกฏาคม 2565 จำนวน 11 ราย