สถานการณ์เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดพังงา

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 ระลอกมกราคม 2565 ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
🔰 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย
ติดเชื้อในจังหวัด 3 ราย
@อำเภอตะกั่วป่า 2 ราย
📌ตำบล
-คึกคัก 1 ราย
-ตะกั่วป่า 1 ราย

@อำเภอกะปง 1 ราย
📌ตำบล
-ท่านา 1 ราย

🔻รวมผู้ป่วยสะสมในจังหวัดตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม-วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 จำนวน 10,376 ราย
-รักษาหายแล้ว 10,339 ราย
-กำลังรักษา 6 ราย
-เสียชีวิตสะสม 31 ราย

🔰ไม่มีผู้ป่วยจากต่างจังหวัด
🔰รวมผู้ป่วยรับจากต่างจังหวัดตั้งแต่วันที่
1 มกราคม – วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 จำนวน 11 ราย