สถานการณ์เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดพังงา

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 ระลอกมกราคม 2565 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565
🔰 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย
ติดเชื้อในจังหวัด 3 ราย

@อำเภอคุระบุรี 1 ราย
📌ตำบล
-คุระ 1 ราย

อำเภอตะกั่วป่า 1 ราย
📌ตำบล
-บางนายสี 1 ราย

อำเภอท้ายเหมือง 1 ราย
📌ตำบล
-ทุ่งมะพร้าว 1 ราย

🔻รวมผู้ป่วยสะสมในจังหวัดตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม-วันที่ 1 สิงหาคม 2565 จำนวน 10,396 ราย
-รักษาหายแล้ว 10,358 ราย
-กำลังรักษา 7 ราย
-เสียชีวิตสะสม 31 ราย

🔰ไม่มีผู้ป่วยจากต่างจังหวัด
🔰รวมผู้ป่วยรับจากต่างจังหวัดตั้งแต่วันที่
1 มกราคม – วันที่ 1 สิงหาคม 2565 จำนวน 11 ราย