สถานการณ์เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดพังงา

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 ระลอกมกราคม 2565 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565

🔰 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย
🔻ติดเชื้อในจังหวัด 3 ราย

@อำเภอตะกั่วป่า 1 ราย
📌ตำบล
- โคกเคียน 1 ราย

@อำเภอท้ายเหมือง 2 ราย
📌ตำบล
- ทุ่งมะพร้าว 2 ราย

🔻รวมผู้ป่วยสะสมในจังหวัดตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม-วันที่ 15 สิงหาคม 2565 จำนวน 10,420 ราย
-รักษาหายแล้ว 10,384 ราย
-กำลังรักษา 5 ราย
-เสียชีวิตสะสม 31 ราย

🔰ไม่มีผู้ป่วยจากต่างจังหวัด

🔰รวมผู้ป่วยรับจากต่างจังหวัดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 15 สิงหาคม 2565 จำนวน 11 ราย