สถานการณ์เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดพังงา

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 ระลอกมกราคม 2565 ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2565

🔰 ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 😃
🔻ไม่พบติดเชื้อในจังหวัด

🔻รวมผู้ป่วยสะสมในจังหวัดตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม-วันที่ 21 สิงหาคม 2565 จำนวน 10,420 ราย
-รักษาหายแล้ว 10,389 ราย
-กำลังรักษา 0 ราย
-เสียชีวิตสะสม 31 ราย

🔰ไม่มีผู้ป่วยจากต่างจังหวัด
🔰รวมผู้ป่วยรับจากต่างจังหวัดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 21 สิงหาคม 2565 จำนวน 11 ราย