ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประธานเปิดกิจกรรมซ้อ

วันที่ 20 ธ.ค.62 เวลา 10.30 น. นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฏิบัติการด้านสาธารณสุขทางทะเล จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริเวณชายหาดโรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง โดยมีนายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 11 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิรักษ์อันดามัน ผู้ประกอบการโรงแรมและท่าเรือท่องเที่ยว เข้าร่วมชมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลแบบบูรณาการ ด้วยการจำลองเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บ 20 ราย เพื่อทดสอบระบบความปลอดภัยและการจัดการเมื่อเกิดภัยขึ้นในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ อีกทั้งเป็นการพัฒนาระบบชายหาดปลอดภัยร่วมกับ 12 โรงแรมบริเวณชายหาดคึกคัก อ.ตะกั่วป่า พัฒนาระบบการเดินทางในทะเลที่ปลอดภัย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวิ
สำหรับการฝึกซ้อมดังกล่าว เป็นความร่วมมือจากฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา เทศบาลตำบลลำแก่น เทศบาลตำบลคึกคัก บริษัทว้าวอันดามัน จำกัด เครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยจังหวัดพังงา และเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เครือข่ายโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการซ้อมแผนในครั้งนี้ด้วย

พิธีปล่อยตัวชุดปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

วันที่ 20 ธันวาคม 62 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานปล่อยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพื่อดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล โดยนายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นพ.สสจ.พังงา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ นอ.กนกพล พิมพ์ทอง รองผู้บัญชาการฐานทีพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล เกาะที่สำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นการบูรณาการร่วมกับฐานทัพเรือฟังงา ทัพเรือภาคที่ 3 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิลัน ประกอบด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่คอยดูแลช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะมิลัน ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือประสบอุบัติเหตุต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงผู้ปฏิบัติงานบนพื้นที่เกาะ ถือเป็นแผนปฏิบัติการสาธารณสุขทางทะเล ภายใต้วิสัยทัศน์ "การสาธารณสุขทางทะเลประเทศไทยมาตรฐาน สากล ดูแลคุ้มครองสุขภาพประชาชนในพื้นที่ทางทะเลอย่างมีคุณภาพ หนุนเสริมขีดความสามารถของประเทศ สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ" เน้นบูรณาการเครือข่ายเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติฉุกเฉินด้านการสาธารณสุขทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 4 กิจกรรมหลัก คือ ระบบชายหาดปลอดภัย (Safety Beach) ระบบการเดินทางในทะเลที่ปลอดภัย (Safety Trip) ระบบรับแจ้งเหตุและสั่งการทางทะเล และการจัดตั้งหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล เกาะที่สำคัญ โดยมีสาธารณสุขนิเทศก็เขตสุขภาพทีี่ 11 นพ.สสจ.ในเขตจังหวััดชายฝั่งทะเล หัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สสจ. พังงา จัดประชุมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขทางทะเล

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562  นายนเรศฤทธิ์  ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขทางทะเล สาธารณสุขอาเซียนและการศึกษาดูงานสาธารณสุขทางทะเล จังหวัดพังงา ประจำปี  2563 จัดประชุมในระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมคราวน์ ลันตา รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่งในการจัดทำแผนในครั้งมีการศึกษาดูงานการสาธารณสุขทางทะเล  ณ โรงพยาบาลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และมีการแบ่งกลุ่มเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผน  ทั้งนี้ โดยการจัดทำแผนดังกล่าว จะแบ่งเป็น 3 ระยะ  ระยะที่ 1 ดำเนินการ เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที 25-27 กรกฎาคม 2562  และในส่วนของระยะที่ 3 จะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 กันยายน 2562  ณ โรงแรมคาลิมา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าเขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

สาธารณสุข ร่วมมือภาครัฐ-เอกชนจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เปิดเผยในโอกาสเปิดปิดศูนย์การแพทย์เขาหลัก ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแบบบูรณาการ จ.พังงาว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทางทะเลและเกาะ 23 จังหวัดชายทะเล ดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีประมาณ 35 ล้านคนต่อปี ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งจัดบริการพิเศษทางสุขภาพ หรือ พรีเมี่ยม เซอร์วิส ในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อสร้างงานสร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น และจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล (Maritime ECS : Maritime Emergency Care System) พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการให้สามารถดูแลผู้บาดเจ็บ/ป่วยฉุกเฉินทางทะเล และโรคที่พบบ่อย
โดยตั้งเป้าหมายประชาชนและนักท่องเที่ยวทางทะเล 80% ได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัยหากเจ็บป่วย/ฉุกเฉินทางทะเล เสียชีวิตจากเหตุฉุกเฉินลดลง 25% จาก 139 คนเหลือไม่เกิน 100 คน การเจ็บป่วยจากโรคที่พบบ่อยลดลง 30% สร้างรายได้จากการลงทุนบริการระดับพรีเมี่ยม ปีละ 70 ล้านบาท และความเชื่อมั่นของประเทศอยู่ในอันดับ 1 ของอาเซียนภายในปี 2564 ตามร่างยุทธศาสตร์การสาธารณสุขทางทะเลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

สำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเลและจัดตั้งศูนย์การแพทย์เขาหลัก "Andaman Hub Medical Network" จังหวัดพังงา เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแบบบูรณาการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในท้องทะเลอันดามัน ให้ได้รับบริการทางการแพทย์มาตรฐานระดับสูง ช่วยสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กับพื้นที่และประเทศ ผลการดำเนินงานตั้งแต่เปิดให้บริการ ณ ศูนย์ชั่วคราว (ศูนย์การแพทย์เขาหลัก) เมื่อมีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน ให้บริการรวม 5,466 ราย เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 28% ในจำนวนนี้รับจากจุดเกิดเหตุทั้งทางบกและทางทะเลประมาณ 10% ด้วยรถพยาบาลฉุกเฉิน และเรือพยาบาลฉุกเฉิน (Boat Ambulance) ของฐานทัพเรือพังงา 3 ลำ ที่ได้จากโครงการ Andaman Hub Medical Network ที่ประจำ ณ หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน สามารถช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติชาวอังกฤษ ชาวเยอรมัน และชาวจีน ที่ประสบภาวะจมน้ำและน๊อคน้ำให้รอดชีวิตได้ทั้ง 5 ราย (100%)

ทั้งนี้ โครงการ "Andaman Hub Medical Network" เป็นความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่รวม 21 แห่ง อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ฐานทัพเรือพังงา กองบังคับการตำรวจภูธร จ.พังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน  และสภาอุตสาหกรรม จ.พังงา เป็นต้น สร้างมาตรฐานการดูแลนักท่องเที่ยวด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ตั้งแต่จุดเกิดเหตุ การตรวจสอบเหตุ การเผชิญเหตุ การเข้าถึงเหตุ ดูแลเหตุ และนำส่งผู้บาดเจ็บจากจุดเกิดเหตุไปรักษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพไร้รอยต่อ เช่น การใช้เรือ Ambulance ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ณ อุทยานฯ หมู่เกาะสิมิลัน และมีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเขาหลักที่มีศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย/บาดเจ็บฉุกเฉิน วินิจฉัยโรคขั้นสูง ช่วยชีวิต ลดความพิการ

อ้างอิง : 
https://www.ryt9.com/s/iq01/2824811

แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านสาธารณสุขทางทะเล

รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย ชื่นชมแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านสาธารณสุขทางทะเลไม่ถึง 3 เดือนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอาการรุนแรงมีโอกาสเสียชีวิตสูงจากน้ำหนีบและจมน้ำ 6 คนรอดชีวิตกลับประเทศได้ สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว สนับสนุนมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ทำแผนปฏิบัติการบูรณาการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ สาธารณสุขทางทะเล ปี 2561-2564 โดยในระยะที่ 1 ระหว่างปี 2561-2562 ได้สร้างระบบกู้ชีพ/กู้ภัยทางทะเล และระบบบริการมาตรฐานสากล ใน 5 จังหวัดติดทะเลที่มีชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวมากที่สุด ได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี ด้วย 9 โครงการสำคัญ ได้แก่

1.การจัดตั้งหน่วยการแพทย์บนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 5 แห่ง

2.สร้างระบบความปลอดภัยบนชายหาด นำร่อง 10 แห่ง

3.สร้างระบบความปลอดภัยบนเรือ จัดอบรมพนักงานบนเรือ

4.ตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ/ศูนย์สั่งการระดับจังหวัด

5.ตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ/ศูนย์สั่งการระดับภาค

6.พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขทางทะเล

7.โครงการแพทย์ทางไกล

8.สร้างเครือข่ายและพัฒนามาตรฐานสถานบริการติดทะเล

และ 9.พัฒนาบุคลากรในสถานบริการติดทะเล

ผลการดำเนินงานในระยะแรกของเรือกู้ชีพที่ได้ร่วมปฏิบัติการชุดเฉพาะกิจจังหวัดพังงา ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และสิมิลัน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 5 พฤษภาคม 2561 มีผู้รับบริการ 981 คน เป็นชาวต่างชาติร้อยละ 80 การบาดเจ็บร้อยละ 52 ได้แก่ จมน้ำ/น้ำหนีบ ลื่นล้ม มีบาดแผลจากใบพัดเรือ/ หิน /หอย ที่เหลือเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอาการรุนแรงมีโอกาสเสียชีวิตสูงจากน้ำหนีบและจมน้ำจำนวน 6 คนรอดชีวิตกลับประเทศได้อย่างปลอดภัย

“แผนสาธารณสุขทางทะเลเป็นเรื่องใหม่ที่น่าชื่นชม มีการทำแผนพร้อมการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งแผนพัฒนา นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะเป็นการดูแลสุขภาพของคนในประเทศ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ชื่นชอบทะเลอ่าวไทยและอันดามัน นำรายได้มหาศาลเข้าประเทศ การสร้างมาตรฐานความปลอดภัย เมื่อเกิดเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุขึ้นทางทะเลมีระบบมีหน่วยงานรองรับ จะสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว และเป็นการช่วยสนับสนุนมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศอีกทางหนึ่ง” พลเอก ฉัตรชัยกล่าว

ทั้งนี้ แผนสาธารณสุขทางทะเลเป็น 1 ใน แผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ แผนสาธารณสุขเขตพื้นที่เฉพาะ: ประชากรต่างด้าว (Migrant Health) แผนสาธารณสุขชายแดน (Border Health) แผนสาธารณสุขระเบียงเศรษฐกิจ (EEC Health) และสาธารณสุขทางทะเล (Marine Health) รองรับนโยบายการพัฒนาของประเทศ

 

อ้างอิง : https://www.hfocus.org/content/2018/06/15975

สสจ.พังงา จับมือ ทัพเรือพังงา ดูแลนักท่องเที่ยวปีละกว่า 5 ล้านคน

สาธารณสุขจังหวัดพังงาจับมือกองทัพเรือ ปล่อยชุดปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือและดูแลนักท่องเที่ยว ณ หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน สามารถช่วยรอดชีวิตได้กว่า 7 คน

นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิกผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11ให้สัมภาษณ์ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมกับฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน  ได้จัดทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ณ บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยแพทย์ พยาบาล จากหน่วยบริการเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ฐานทัพเรือ อุทยานแห่งชาติ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานบนพื้นที่เกาะทั้งสองแห่งโดยนายศิริพัฒพัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานปล่อยตัวชุดปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน ณ บริเวณฐานทัพเรือพังงา เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา

นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา กล่าวว่า แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขทางทะเลของจังหวัดพังงา มีกิจกรรมหลักคือการจัดตั้งหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล/เกาะที่สำคัญ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับที่1 มีระบบการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ คือการส่งทีมแพทย์ พยาบาล ณ พื้นที่เกาะ มีแนวทางการส่งต่อที่เหมาะสม การอบรมอาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย ระดับที่ 2 มีระบบการแจ้งเหตุจากจุดเกิดเหตุที่มีประสิทธิภาพและมีศูนย์สั่งการและระบบสั่งการทางการแพทย์ที่ตอบสนองได้และสามารถเชื่อมโยงกับศูนย์ระดับภาคใต้ ระดับที่ 3 สามารถประสานงานหน่วยงานที่มีศักยภาพในการจัดระบบทางการแพทย์ทางทะเลในรูปแบบบริการได้และมีระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุหรือระบบแจ้งเตือน ณ จุดเกิดเหตุ

ทั้งนี้ ฤดูกาลท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่ตุลาคม - พฤษภาคม และช่วงไฮซีซันในเดือนธันวาคม - เมษายนในปี 2561 จังหวัดพังงามีนักท่องเที่ยว 4.7 ล้านคน สร้างมูลค่ารายได้ราว 51.9 ล้านบาท ตั้งแต่ดำเนินการเรือพยาบาลดูแลนักท่องเที่ยวกว่า 30 คน สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงที่อาจเสียชีวิตหากไม่ได้รับการดูแลและส่งต่ออย่างรวดเร็วเป็นระบบกว่า 7 คน 

 

กิจกรรม